Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Hem ticaret hayatında hem de günlük hayatta hem şahısların hem de şirketlerin sözlü de olsa yazılı da olsa kurduğu tüm ilişkiler birer sözleşmedir. Sözleşmeler Hukuku; bu sözleşmelerin kurulurken tarafların hak ve yükümlülüklerine uygun, tarafların çıkarlarını gözetir bir şekilde kurulması, sonlanırken de taraflara gerekli yasal güvencenin sağlanmasını hedefler.

Neleri Kapsar?

Sözleşmeden doğan hak kayıplarının yaşanmaması için, sözleşmenin imzalanması aşamasında hukuki destek almak çok önemlidir. Büromuzun faaliyet alanında, müvekkillerin imzalamayı planladıkları sözleşmelerin kontrolü ve müvekkilin çıkarlarına uygun bir hale getirilmesi veyahut sözleşme hazırlanması bulunmaktadır. Yapılan bu sözleşmelerden daha sonra ortaya çıkacak uyuşmazlıklarla ilgili dava ve işlerin de takibi yapılmaktadır.

Kimler İçin?

  • Yerli-yabancı tüm şirketler,
  • Tüm gerçek kişiler,
  • Sözleşme ile iş yapan işletmeler

İlgili Dava ve İşlemler:

  • Her Türlü Sözleşme Tazmini
  • Hazır Sözleşmelerin Kontrolü ve Revizesi
  • Sözleşme Feshinden Ve/Veya Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanan Davalar