Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticari şirketlerin, kuruluş aşamalarından başlayarak, işleyişine, devrine, feshine ilişkin hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede ticari şirketlerin yasal mevzuata uygun olarak faaliyetlerine devam edebilmeleri için hukuki destek almaları büyük önem taşımaktadır.

Neleri Kapsar?

Ticari şirketlerin, kuruluş aşamalarında yasal yükümlülüklere uygun olarak yönlendirilmesi bu kapsamdaki birincil hizmet olarak düşünülebilir. Şirketlerin ticari faaliyetleri süresince, şirket içi ve dışı her türlü ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ve mevzuata uygun yönlendirilmesi şirketler hukuku kapsamındadır. Ayrıca şirketlerin diğer şirketlerle ticari rekabetlerinden doğan hukuki sonuçlar, yine diğer şirketlerle yapılan devir işlemlerinde yapılması gerekenler, hazırlanacak sözleşmeler büromuz tarafından yürütülmektedir.

Kimler İçin?

  • Tüm şirketler,
  • Şirket hissedarları,
  • Şirket kurmak isteyenler,
  • Sermaye artırmak isteyenler,

İlgili Dava ve İşlemler:

  • Şirket Kurulumu işlemleri
  • Şirket Ana Sözleşmesi
  • Şirket Evlendirme
  • Şirket Devralmaları
  • Haksız Rekabet Davaları