Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku, hem hastaların, hem hekim ve hastanelerin sorumluluk ve haklarını düzenleyen oldukça geniş bir hukuk dalıdır. Büromuz bu alanda, hasta, hekim ve hastaneler için hizmet verebilecek gerekli hukuki altyapıya sahiptir.

Neleri Kapsar?

Bu kapsamda ilk akla gelen, hekim hatalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davalarıdır. Bu davalarla birlikte,

Kimler İçin?

  • Doktor hatası nedeni ile zarara uğramış hastalar,
  • Doktor hatası nedeni ile hayatını kaybeden hasta yakınları,
  • Özel hastane ve klinikler,
  • Hekimler,

İlgili Dava ve İşlemler:

  • Malpraktis Davaları (Hekimin hatalı teşhis, tedavi ve müdahalesinden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin tüm davalar)
  • Hastane ve kliniklere karşı, hekim hatalarından dolayı açılan sorumluluk ve tazminat davaları,
  • Hastane, klinik, görüntüleme merkezi, dal merkezlerinin SGK ile olan hukuki iş ve işlemlerinin mevzuata uygun olarak takibi,
  • Hastane, klinik, görüntüleme merkezi, dal merkezlerinin, tedarikçileri ile olan ilişkilerinin sağlık hukuku mevzuatı kapsamında yönlendirilmesi.