İş Hukuku

İş Hukuku

Büromuzun faaliyet alanı kapsamında bulunan iş hukuku, işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan işlem ve davaları kapsar. İşçinin işvereninden talep edeceği haklarının temini, aynı zamanda işverenlerin işçilerden talep edeceği haklarının temini ve bunun için ikame edilmiş davalarda müvekkilin temsili büromuzun asli faaliyetlerindendir.

Neleri Kapsar? :

İşçilerin haksız yere işten çıkarılması neticesinde açılması lazım gelen işe iade davalarının açılması ve işçinin işten çıkarılması dolayısı ile veya iş kazası veya meslek hastalığı dolayısıyla oluşan alacak talepleri ile  yine işçinin, iş devam ederken uğradığı haksız davranışlar nedeni ile ortaya çıkan tazminat taleplerinin tahsili için dava açılması, işçilerin veya işverenlerin SGK nezdindeki haklarına ilişkin davaların açılması, büromuzun iş hukuku kapsamında verdiği faaliyetlerdendir.

Kimler İçin? :

  • İşçi istihdam eden tüm şirket veya şahıslar,
  • Tüm işçiler,
  • Kapıcısı olan tüm site ve apartman yönetimleri,
  • Evde yardımcı çalıştıranlar,

İlgili Dava ve İşlemler :