Bankacılık Ve Finans Hukuku

Bankacılık Ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku, finansal piyasalarda güvenin ve istikrarın sağlanmasını bunun yanı sıra kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan hukuk dalıdır. İlgili kanun hükümlerinin tamamı tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumaya özgülenmiştir.  Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması;  bankaların işlevlerinin gerektirdiği mali güç ve itibarı haiz mevzuata, bankacılık ilke ve teamüllerine uygun, emniyetli, seyyal ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak ortamın tesisi ile mümkün olmaktadır.

 

Bu hizmetler; Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve alacaklarının takibi, İpotek ve rehnin paraya çevrilmesi işlemleri, Kredi sözleşmelerinden doğan davaların yürütülmesi, Bankaların Tüketici Hukukundan doğan davalarının yürütülmesi, Bankaların Ceza Hukukundan doğan davalarının yürütülmesi…