Boşanmayı isteyen tarafların evlilik birliğini sonlandırabilecekleri bir başka boşanma şekli de Anlaşmalı Boşanmadır. Anlaşmalı boşanmaya hakim tarafından karar verilebilmesi için eşlerin boşanmanın mali sonuçlarına, varsa çocukların velayet ilişkisine, nafaka, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmış olmaları gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ŞARTLARI                           

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için birtakım şartlar mevcuttur. Bunlar;

  • Evliliğin en az 1 yıldır sürüyor olması, evlilik 1 yıldan az sürmüşse hakim diğer şartlara bakmaksızın reddedecektir
  • Eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ya da bir tarafın açacağı davayı diğer tarafın kabul etmesi
  • Hakimin eşleri bizzat dinlemesi

Anlaşmalı Boşanma Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Anlaşmalı Boşanma Davası, Aile Mahkemeleri’nde görülür. Aile Mahkemesi’nin bulunmadığı yerlerde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise davacı ya da davalının ikametgahı ya da eşlerin evlilik birliği içinde son 6 aydır oturdukları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir?

Uygulamada tarafların birbiriyle iradeleri doğrultusunda anlaşmış oldukları hususların yazılı hale dökülmesine ‘’Anlaşmalı Boşanma Protokolü’’ denir.

Taraflar protokolde boşanmanın mali sonuçlarını, iştirak, yoksulluk nafakasını düzenleyebilir. Çocuk varsa çocuğun velayeti konusunda anlaşmaya varabilirler. Bu hususlarda önemli olan tarafların anlaşmaya varmış olmalarıdır. Ve hakim karşısına anlaşmış halde çıkmış olmaları gerekmektedir. Anlaşma sağlanamaması halinde dava çekişmeli hale gelebilir.

Anlaşmalı Boşanmada İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakası

Yukarıda da bahsedildiği üzere taraflar protokolde İştirak Nafakası ve Yoksulluk Nafakası konusunda vardıkları anlaşmayı belirtmelidirler.

Sonradan oluşan sebeplerle dava sonrasında taraflardan birinin yoksullaşması nedeniyle yoksulluk nafakası talebi, Yargıtay’ın kararlarına göre istenilememektedir.

İştirak nafakasında ise durum farklıdır. Anlaşmalı boşanma esnasında belirtilmemiş olan iştirak nafakası, velayet kendisinde olan taraf tarafından yeni mali yükümlülükler doğduğu gerekçesiyle dava açılarak istenebilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı Boşanma Davaları, ilgili mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genellikle tek duruşma ya da bazı hallerde 2 duruşma yapılarak sonuçlandırılır. Bu da 3-4 aylık bir süre zarfı demektir.

Hukuk büromuz, tarafları mağdur etmeme adına süreci yakın takip ederek, en hızlı şekilde boşanmayı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.