Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işçi ve işverenin sözleşmesinin feshinden önce bu durumu karşı tarafa bildirme yükümlülükleri vardır.

İhbar süreleri bitene kadar, işçinin mevcut çalıştığı yerdeki durumunun devam etmesi önemlidir. İhbar sürelerinin amacı, işçinin bu süre içerisinde yeni bir iş, işverenin de yeni bir işçi bularak oluşabilecek kayıpları en az hasarla atlatmaktır.

Yeni iş arama iznin amacı ise işçiye, iş sözleşmesi sona ererken, hem mevcut konumunu korumak hem de yeni bir iş bulmasını kolaylaştırmaktır.

Yeni İş Arama İzni Nasıl Uygulanır?

İşçi ya da işveren iş sözleşmesini bitirmeye yönelik ihbar sürelerini kullanmışlarsa, işçi bu süre içerisinde aynı zamanda yeni iş arama iznine de sahip olmaktadır. Yani işveren bu izni işçiye vermelidir.

İşveren, işçiye yeni bir iş bulması için gereken izni, iş saatleri içerisinde ve ücretinde kesinti yapmadan vermelidir. Eğer ki işveren yeni iş arama iznini vermediği takdirde ya da eksik kullandırdığı takdirde o süreye ilişkin ücreti ödemekle yükümlüdür.

İşçinin bu hakkı, herhangi bir sözleşmeyle kısıtlanamaz ya da kaldırılamaz. İşçi yeni iş arama izni talebinde bulunmasa dahi işveren bu izni vermekle yükümlüdür.

İşçi eğer ki mevcut ihbar süreleri içerisinde yeni bir iş bulmuşsa artık yeni iş arama izninden söz edilemeyecektir. Yargıtay, ihbar süreleri içerisinde yeni bir iş bulan işçinin izinlerini dair olan ücret taleplerini reddetmiş ve bu şekilde karar bağlamıştır.

YENİ İŞ ARAMA İZNİ SÜRESİ

Yeni iş arama izni günde iki saatten az olamaz. İşçi eğer dilerse bu izinleri birleştirip toplu olarak kullanabilmektedir. Bunu işverene bildirmelidir.

Yeni iş arama iznin günün hangi saatleri arasında kullanılacağını işverenin belirlemesi uygun düşmektedir. Ancak işveren, işçin aleyhine olacak şekilde, iş bulmaya olanaksız saatlerde bu izni verirse, işçinin haklı sebeple iş sözleşmesini fesih hakkı doğmaktadır. Örneğin; gece çalışmakta olan bir işçiye gece saatlerinde yeni iş arama izni verilirse bu hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir ve işçiye fesih hakkı doğmaktadır.

YENİ İŞ ARAMA İZNİNİN KULLANDIRILMAMASI HALİNDE ÜCRET

Yeni iş arama izni esnasında, izin süresine ait ücret herhangi bir kesinti yapılmadan işçiye ödenir. Eğer ki işveren yeni iş arama izni süresi içerisinde işçiyi çalıştırırsa çalıştırdığı zamanın ücretini yüzde yüz zamlı halde ödemelidir.