Uyuşturucu madde kullanma suçu, kişinin kişisel kullanım amacıyla uyuşturucu maddeyi bulundurmasıdır. Kişi bu kişisel kullanımı aşan şekilde davranırsa örneğin; bir başkasına satarsa uyuşturucu madde satıcılığı suçunu oluşturmaktadır.

Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Bulundurma Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurma suçu Türk Ceza Kanunu’nun kamunun sağlığa karşı suçlar başlığı altında madde 191 ‘de düzenlenmiştir.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulandıran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Kamu Davasının Ertelenmesi ve Denetimli Serbestlik Var Mı ?

 Bu suçtan dolayı başlatılan soruşturmada şüpheli hakkında, 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi , erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır.

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari 1 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla 1 yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulur.

Kişi Ertelemeye Aykırı Davranırsa Ne Olur?

Kişinin erteleme süresi zarfında;

  1. a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,
  2. b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,
  3. c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, halinde , hakkında kamu davası açılır.

Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanır Mı?

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce , bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında  verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörte birinden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz.