Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku, mal veya hizmet veren şirketler, bankalar ile tüketici arasındaki ilişkileri ve uyuşmazlıkları düzenler. Tüketicilerin hak ve yükümlülüklerinin şirketler karşısında korunmasını sağlayan kurallar bütünü olarak düşünülebilir.

Neleri Kapsar?

Büromuz bu kapsamda, tüketicilerin şirketlerden aldıkları mal veya hizmetlerin ayıplı olması veya bu hizmetlerden bir zarar görmesi veya bu şirketler nezdinde bir alacağının oluşması halinde, müvekkillerin çıkarlarını koruyacak işlemlerin yapılması ve gerekir ise dava açılarak takip edilmesi hizmetlerini vermektedir.

Kimler İçin?

  • Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden tüm şahıs ve şirketler.
  • Banka kredisi kullananlar,
  • Kredi kartı kullananlar,
  • Mal veya hizmet satın alıp zarara uğrayanlar

İlgili Dava ve İşlemler:

  • Ayıplı Mal-Ayıplı Hizmet Tespiti Ve/Veya Bedel İadesi Ve/Veya Tazminat Davaları
  • Bireysel Kredi Dosya Masraflarının, Hesap İşletim Ücretlerinin İadesi
  • Fazla Ödenen Faizin İadesi Davaları
  • Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları