Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Tazminat ve Sorumluluk Hukuku

Büromuz, müvekkillerine, resmi-özel tüm kurumlar ve şahıslar nezdinde oluşan tazminat taleplerinin takip ve tahsili için gereken tüm hizmeti sunmaktadır. Ayrıca müvekkiller aleyhine açılmış tazminat talepli davaların da takibi sağlanmaktadır.

Neleri Kapsar? :

Hem maddi hem de manevi kayıpların tazmini için, bu kayıplardan sorumlu olan şahıs veya kurumlar, daha sonra hak kayıpları yaşanmaması için, hukuki mevzuata uygun olarak tespit edilip, sorumlular aleyhine ilgili davaların açılması ve sonrasında da tazminatın tahsiline kadar geçen tüm süreçlerin takibi yapılmaktadır. Müvekkil aleyhinde açılmış tazminat davalarında da, müvekkilin çıkarları gözetilerek, davaların minimum düzeyde maddi kayıpla sonuçlanması amaçlanmaktadır.

Kimler İçin? :

 • Trafik kazalarında maddi ya da cismani zarar görenler veya anne-baba-kardeş-çocuklarını kaybedenler,
 • Sosyal medyada veya diğer şekillerde hakaret ve tehdite uğrayanlar,
 • Hakkında açılmış ceza davalarından beraat edenler,
 • Aldığı mal/hizmetlerden ötürü zarara uğrayanlar,
 • Ticari/şahsi itibarı saldırıya uğrayanlar.
 • Herhangi bir kurum veya şahıstan maddi/manevi zarar görenler,

İlgili Dava ve İşlemler:

 • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,
 • Ürün sorumluluğundan (ayıplı mal/hizmetlerden) kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,
 • Şahsi hakların (kişilik, mülkiyet vs) saldırıya uğramasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,
 • Tatil ve Seyahat Kazalarından Kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart ve Kira Alacağından Kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,
 • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,