Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Kişilerin can ve mal kayıplarına karşı, şirketlerin her türlü mali kayıp risklerine karşı başvurduğu sigorta güvencesi kapsamında, risk oluştuktan sonra taraflar açısından ortaya çıkan hak ve yükümlülüklere ilişkin hukuki her işlem bu alana girer.

Neleri Kapsar?:

Günümüzde şahıslar ve şirketlerin, akla gelebilecek her türlü menfaatlerin güvence altına alabilmek için sigorta ettirme yolunu kullandıkları bilinmektedir. Sigorta süresi içerisinde, öngörülen riskin gerçekleşmesi neticesinde, hem sigorta şirketi açısından hem de sigortalanan açısından hem de 3. kişiler açısından hak ve yükümlülükler doğar. Büromuz bu hak ve yükümlülüklere ilişkin, gerek sigorta şirketleri nezdinde gerekse dava yolu ile gereken hukuki yardımı sunmaktadır.

Kimler İçin?

  • Sigorta şirketleri,
  • Sigorta yaptıranlar,
  • Sigorta kapsamında zarar görenler,

İlgili Dava ve İşlemler:

  • Değer Kaybı Davaları,
  • Rücu Davaları (Sigorta şirketleri tarafından, zarar verene karşı açılan alacak davaları),
  • Sigorta kapsamındaki riskin gerçekleşmesi neticesinde açılacak tazminat davaları,
  • Sigorta şirketlerine başvuru işlemleri