Miras Hukuku

Miras Hukuku

Kişilerin öldükten sonra yasal mirasçılarının ve terekesinin belirlenmesi ve terekenin paylaştırılması ilgili hukuki işlemler ve davalar Miras Hukukunun kapsamındadır. Büromuzun faaliyetleri arasında, Miras Hukuku kapsamında, mirasçılar arasında çekişmeli olsun veya olmasın, tüm intikal işlerinin yapılması ve gerekli ise davaların açılması da önemli bir yer tutmaktadır.

Neleri Kapsar? :

Yasal mirasçısı olduğunuz bir yakınınız vefat ettiğinde, yapılması zorunlu olan tüm hukuki işlemler bu kapsamdaki faaliyetlerimizin başında gelir. Ölüm gibi yıkıcı bir olaydan sonra, müvekkillerimiz açısından yapılması en üzücü ve yorucu olan tüm işlemler büromuz tarafından takip edilmektedir. Var ise açılması gereken davaların tespiti ve takibi ile birlikte, şahısların ölmeden önce yazmak istedikleri vasiyetnamelerin hukuka uygun olarak düzenlenmesi hizmeti de tarafımızdan verilmektedir.

Kimler İçin? :

 • Vasiyetname düzenlemek isteyenler,
 • Mirasçısı olduğu bir yakınını kaybedenler,
 • Diğer mirasçıların kendisinden mal kaçırdığını düşünenler,
 • Miras bırakanın ölmeden önce, mirasçıları aleyhine işlem yaptığını düşünenler,
 • Mirasçısı olduğu bir yakını ölen fakat mirasçısının mal varlığını bilmeyenler,

İlgili Dava ve İşlemler :

 • Vasiyetname hazırlanması,
 • Vasiyetnamenin açılması ve iptali davaları,
 • Mirasçılık belgesi alınması,
 • Veraset ve İntikal Beyannamesinin Tazmini,
 • Taşınır – Taşınmaz Malların İntikali,
 • Tereke Tespit Davaları,
 • Tenkis Davaları,
 • Tasarrufun İptali Davaları,
 • Muvazaadan Kaynaklanan Davalar,
 • Mirasın reddi davaları