Medya Bilişim Hukuku

Medya Bilişim Hukuku

Medya ve Bilişim Hukuku; son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ışığında doğmuş ve hızla gelişen ve değişen dinamik ve münhasır bir hukuk alanıdır. Reklamcılık, kişisel verilerin korunması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ve yayılması, e-ticaret, eğlence ve medya, bilgi teknolojileri altyapısı, risk analizi, ödeme sistemleri, sosyal medya, telekomünikasyon, katma değerli veri hizmetleri başlıkları sıralanabilir.

Medya ve Bilişim Hukuku; hak ve özgürlüklerin korunması ve bu hakların ihlali bakımından Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku; medya ve internet üzerinden işlenen suçlar bakımından Ceza Hukuku; sponsor, reklam, lisans ve benzeri diğer sözleşmeler bakımından borçlar hukuku; şirketlerin bu alandaki varlığından kaynaklı fikri mülkiyet hukuku, şirketler hukuku, ticaret hukuku, rekabet hukuku ile yakın ilişkide bulunmaktadır.

Hanazay Hukuk Bürosu; Medya ve Bilişim Hukuku ile ilgili davaların takibini yapmakta, bu alanlarda doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren şahıs ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu doğrultuda, öncelikli olarak teknolojik gelişmelerin ve buna bağlı mevzuat değişikliklerinin yakından takibi ile güncel mevzuat bilgilendirmeleri yapılmaktadır.

Bilişim Araçları Yoluyla işlenen suçlar,  Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim,  Bilişim Yoluyla kişisel verilerin Çalınması veya Değiştirilmesi,  Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması
Bilişim Yoluyla Taciz Tehdit ve Hakaret Suçlarının Takibinden doğan davaların takibi yapılmaktadır.