İdare Hukuku

İdare Hukuku

Şahısların devletin resmi kurumları ile olan ilişkilerini düzenleyen, resmi kurumların şahıslara zarar vermesi halinde ortaya çıkacak davaların hallini amaçlayan hukuk dalıdır.

Neleri Kapsar?

Devlet memurları başta olmak üzere, resmi kurumlar nezdinde çalışan, kurumlar tarafından zarara uğratılan kişilerin hak ve yükümlülüklerine ilişkin her türlü dava ve işler bu kapsamda büromuz tarafından yürütülmektedir.

Kimler İçin?

  • Devlet memurları,
  • Resmi kurumlar tarafından zarara uğratılanlar

İlgili Dava ve İşlemler:

  • İptal Davaları, (Resmi kurumların kişiler aleyhine yaptıkları işlemlerin iptal edilmesi için açılan)
  • Yürütmenin durdurulması talepleri (Resmi kurumların kişiler aleyhine yaptıkları işlemlerin acil olarak yürütmesinin durdurulması)
  • Tam Yargı Davaları (İdare tarafından hizmet kusuru neticesinde zarar gören şahısların açacakları tazminat davası)