Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Kişilerin sahibi oldukları gayrimenkullere dair her tülü hukuki iş ve işlemler büromuz tarafından takip edilmektedir. Gayrimenkul ortaklarının birbirleri ile veya 3. kişilerle olan uyuşmazlıkları, emlakçıların müşteri ile yaptıkları komisyon sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bu kapsamda ele alınmaktadır.

Neleri Kapsar?

Miras yolu ile intikal etmiş veya başka bir nedenle hissedarı bulunduğunuz gayrimenkullerdeki ortaklığın giderilmesi davaları ile sizden mal kaçırma kastı ile gayrimenkulünü satan kişiler aleyhine açabileceğiniz davaların takibi büromuz tarafından yapılmaktadır. Diğer taraftan, gayrimenkullerin alım-satım ve kiralama işleri ile ilgili komisyon ücreti ile çalışan emlakçıların uğradıkları hak kayıpları ile ilgili davalar bu kapsamda takip edilmektedir. Ayrıca son zamanlarda oldukça gündemde olan kentsel dönüşüm konusunda ilgili süreçlerin takibi ve sözleşmelerin kontrolü de hizmetlerimiz arasındadır.

Kimler İçin?

 • Emlakçılar,
 • Gayrimenkule ortak olup, gayrimenkulün satılmasını isteyenler,
 • Gayrimenkule ortak olup, gayrimenkulü kullananlardan ecrimisil (kira) talep etmek isteyenler,
 • Borçlusunun veya ailesinin kendisinden mal kaçırmak için hileli satış yaptığını düşünenler,
 • Evi- iş yeri kentsel dönüşüm kapsamında olanlar,
 • Kentsel dönüşüm projeleri üstlenen şirketler.

İlgili Dava ve İşlemler:

 • Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davaları
 • Tapu İptal – Tescil Davaları
 • Tasarrufun İptali Davaları
 • Emlakçı Komisyon Sözleşmelerinin İhlalinden Doğan Cezai Şart tahsili Davaları
 • Kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilgili tüm sözleşme, iş ve işlemler.