Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Büromuz; işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kişilerin ihtiyaç duyduğu hukuki desteği danışmanlık hizmeti kapsamında vermektedir. Büromuzun verdiği bu hizmet; müvekkilin ihtiyacına göre, anlık proje bazında çözümler şeklinde veya sürekli hizmetler olarak sunulmaktadır.

Neleri Kapsar?

Dava ve icra işlemleri öncesinde, ilgili her türlü evrakın incelenmesi, değerlendirilmesi, sözleşme yapılması aşamalarında sözleşmelerin şirketlerin veya kişilerin çıkarları doğrultusunda incelenmesi, gereken resmi veya gayriresmi yazışmaların yapılması, personeller ile ilgili olan her türlü ilişkinin düzenlenmesi. Müvekkillerin ihtiyaç duydukları anda, sözlü veyahut yazılı hukuki danışmanlık hizmeti verilerek, daha sonra ortaya çıkacak fazla zaman ve para kaybının önüne geçilmesi planlanmaktadır. Gelişen uluslararası standartlar gereği, sorunun, oluşmadan önlenmesi veya çözülmesi için danışmanlık ve önleyici hukuk hizmetleri ihtiyaç duyulur hale gelmiş, bu hizmeti kullanan şirketleri daha başarılı kılmıştır.

Kimler İçin?

 • Ticari faaliyet gösteren tüm şirketler/şahıslar
 • Dernekler,
 • Vakıflar,
 • Kooperatifler,
 • Sendikalar,

İlgili İşlemler:

 • İhtarnamelerin incelenmesi, cevaplanması veya ihtarname keşide edilmesi,
 • Çek, senet veya bono/poliçelerin geçerli olup olmadığının incelenmesi,
 • Sektörünüzdeki güncel mevzuata uygun, ticari faaliyetleriniz hakkında bilgi verilmesi,
 • İhale şartnamesi incelenmesi,
 • İcra/ödeme emri/dava dilekçesi gibi tebliğ olan resmi evraka ilişkin gereken cevapların verilmesi, itiraz edilmesi,
 • Personel yönetimi, işe alımı ve işten çıkarılması aşamalarında meydana gelen hukuki ihtiyaçlar,
 • Ticari faaliyetleriniz meydana gelebilecek her türlü hukuki sorunların çözümü