Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku; bireyin bireye, bireyin devlete ve devletin bireye karşı korunmasını amaçlayan, bireylerin yaşadığı ortam içerisinde özgür kalmasını hedefleyen,  barış  içerisinde varlığını sürdürmesini sağlayan kamu hukuku dalıdır. Türk Ceza Kanunu Genel ve Özel olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler başlığı altında kanun koyucu tarafından suç unsuru sayılan, yasaklanan eylemler ile ceza yaptırımları tanımlanmakta olup,  Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler kısmında ise; özel bölümde öngörülen suçlara uygulanacak ortak kurallar izah edilmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, laik bir toplumun, hukuk ve Devlet düzeninin Ceza Kanunudur.

 

Hanazay Hukuk Bürosu; gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve dava konularında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Cezai davaların takibini yapmakta ve cezai uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla şirket ve şahıslara hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Bu çerçevede sunulan hizmetlerden bazıları aşağıda sayılmaktadır

Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması

Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması

Sulh ceza hakimliğinde yapılan sorgu işlemleri sırasında hazır bulunulması

Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi

Yerel mahkemede veya Yargıtay’da bulunan ceza davalarına ilişkin sanık müdafiliği, Müşteki veya müdahil vekilliği

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü

Denetimli serbestlik uygulamalarına ilişkin hukuki yardım ve danışmanlık

  • Savcılık tarafından verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi.
  • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi.
  • El Koyma Kararlarına İtiraz edilmesi.
  • Süre tutum dilekçesi, İstinaf dilekçesi ve temyiz dilekçesi hazırlanması.
  • Adli Kontrol Kararlarına karşı itiraz işlemleri.
  • İnfaz Erteleme müracaatları ve takibi.
  • Cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması.

 

 

Dava Vekilliği:Sulh ceza davaları ve duruşmaları,
Asliye ceza davaları ve duruşmaları,
Ağır ceza davaları ve duruşmaları,
Soruşturma aşamasında ifade, arama işlemlerinde hazır bulunma, tutukluluğa itiraz,
İcra Ceza Mahkemesi Davaları,
Çek şikâyetlerinden dolayı yapılacak işlemler