Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen şahısların, iç hukuk yollarını tükettikten sonra, Anayasa Mahkemesine başvurma hakları vardır.

Neleri Kapsar?

İdari makamların işlem ve eylemlerinden dolayı, zarar gören kişiler, tüm yargı yollarını tükettikleri halde hala haklarına ulaşamadıklarını düşünüyorlar ise Anayasa Mahkemesine başvurabilirler. Ancak bu başvuru aşamasında müvekkillerimizin, başvurudaki herhangi bir yanlışlık dolayısı ile ileride hak kaybına uğramamaları için büromuz gereken hukuki desteği vermektedir. Sadece yasada sayılı hallerde bu başvuru imkanı olduğu için bu kapsamdaki hizmetlerden faydalanılması önemlidir.

Kimler İçin?

  • İdarenin işlem ve eylemlerinden zarar gören ancak açtığı davalar neticesinde hakkını elde edemeyen, başvuracak başka kanun yolu kalmayan herkes.

İlgili Dava ve İşlemler:

  • Sonuçsuz kalan davanın, Bireysel Başvuru kapsamındaki davalardan olup-olmadığının tespiti,
  • Bireysel başvuru dilekçesinin ve eklerinin hazırlanması ve takibi.