ÖZET: Net miktarı 0,16 gramdan ibaret 3 paket eroini, satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin, tanık …’nın soyut beyanı dışında delil elde edilemediği,

Sanığın evinde yapılan aramada, ele geçirilen net miktarı 0,16 gramdan ibaret 3 paket eroini, satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin, tanık …’nın soyut beyanı dışında delil elde edilemediği, sabit eylemi hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçu nedeniyle “kamu davasının ertelenmesi” kararı verildiği de dikkate alınarak, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan beraati yerine, yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, bozmanın niteliğine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka bir suçtan hükümlü ya da tutuklu bulunmadığı takdirde salıverilmesinin sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 12/05/2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 20.Ceza Dairesi 2016/363 E. 2016/2985 K.)

ÖZET: Sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin, diğer sanık Mehmet’in sonradan döndüğü soyut açıklamaları dışında, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı

Kendisinde uyuşturucu madde ele geçmeyen sanığın uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin, diğer sanık Mehmet’in sonradan döndüğü soyut açıklamaları dışında, her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün isteme aykırı olarak (BOZULMASINA), bozmanın niteliğine göre sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal salıverilmesinin sağlanması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına, 28.01.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (Yargıtay 10.Ceza Dairesi 2009/7557 E. 2010/1485 K.)

 

 

ÖZET: sanığın polislerden kaçarken yere bir cisim atarak kaçmaya devam ettiği, yapılan takip sonucunda sanığın yakalandığı, diğer şahsın ise yakalanmadığı, sanık tarafından yere atılan sigara paketi içerisinde şeffaf poşete sarılı net 1,47 gram eroinin ele geçirildiği, suça konu uyuşturucu maddenin miktarı, ele geçiriliş biçimi, değerlendirildiğinde sanığın savunmasının aksine bu maddeleri satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaçla bulundurduğuna ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı,

Kolluk görevlilerinin devriye görevini yaptıkları sırada Haleplibahçe Mahallesi 2467 sokak no:6 sayılı yerden çıkan iki şahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine görevlilerin şahısların yanına gitmek istedikleri, bu sırada şahısların kaçmaya başladıkları, sanığın polislerden kaçarken yere bir cisim atarak kaçmaya devam ettiği, yapılan takip sonucunda sanığın yakalandığı, diğer şahsın ise yakalanmadığı, sanık tarafından yere atılan sigara paketi içerisinde şeffaf poşete sarılı net 1,47 gram eroinin ele geçirildiği, suça konu uyuşturucu maddenin miktarı, ele geçiriliş biçimi, değerlendirildiğinde sanığın savunmasının aksine bu maddeleri satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaçla bulundurduğuna ilişkin kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan ayrı soruşturma yapılan … …’a verdiği iddia edilen maddenin ele geçmemesi nedeniyle uyuşturucu veya uyarıcı madde olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, sanık hakkında “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” yerine “uyuşturucu madde ticaretiyapma” suçundan hüküm kurulması,Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, resen de temyize tabi olan hükmün BOZULMASINA; bozma nedenine göre sanığın SALIVERİLMESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde serbest bırakılmasının sağlanması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazı yazılmasına, 11.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  ( Yargıtay 20.Ceza Dairesi 2016/426 E. 2016/2925 K.)