İsim ve Soyisim kişiye sıkı sıkıya bağlı olduğundan üzerinde işlem yapmak değiştirme ya da kaldırmak belirli bir hukuki prosedür gerektirir.

İSİM VE SOYİSİM DEĞİŞTİRME ŞARTLARI

Medeni Kanun’un 27. Maddesi ‘’ Adın değiştirilmesi ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir’’ der.

Bu haklı sebeplerin bazılarından bahsedecek olursak;

  • İsmin kişiyi sosyal hayatta komik duruma düşürüyor olması
  • Genel ahlak, toplum, örf ve adetlere uygunluk göstermiyor oluşu
  • Kişinin dini görüşüyle örtüşmeyen bir isme sahip olması
  • Telaffuzunun zor olması
  • İsmin kötü bir hatırayı, bir anıyı hatırlatıyor oluşu
  • Kişinin sosyal çevresince başka bir adla biliniyor oluşu
  • Kişinin ismini bir türlü benimseyememesi
  • Cinsiyet değişikliği

Bu sebepler uygulamada, dava açmada haklı sebepler olarak gösterilmektedir.

İsim ve Soyismini değiştirmek isteyen kişi, ismin kendisine vermiş olduğu rahatsızlığı, yarattığı problemleri dava dilekçesinde açık şekilde belirtmelidir.Haklı sebebin oluştuğunu ispat etmelidir. Bu davalarda tanık beyanları önemlidir.

İsim ve Soyisim Değişikliği Davası’nda Yetkili ve Görevli Mahkeme

İsim ve soyisminin değiştirilmesini isteyen kişi dava açmak istediği takdirde ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bu davayı açmalıdır. Kişi, davayı kendisi de açabileceği gibi, bir avukata vekalet vererek de davayı açabilir. İsim ve Soyisim değişikliği davasın duruşmalarında Nüfus Müdürlüğü’nü temsilen bir memur da yer alır.

İsim ve Soyisim Değiştirme Davası Süresi

Dava süresi, bölgeye, mahkemeye ve duruma göre değişiklikler gösterebilir. Ancak kişinin haklı bir sebebi varsa 5-6 aylık bir süreçte, isim soyisim değişikliği davası bitirilebilir. Dava sonuçlandıktan sonra mahkeme yerel veya ulusal bir gazetede kararı ilan ettirir, Nüfus Müdürlüğü’ne gereken değişikliği yapması amacıyla kararı gönderir.