İş Kazaları nedeniyle maddi ve manevi tazminat İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda düzenlenmiştir.

İşçinin maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilmesi için ve iş kazasının mevcut olabilmesi için;

  • İşçi
  • İşveren
  • İş kazası

Hallerinin mevcut olması gerekmektedir.

Belirli bir iş yerinde çalışan işçi, işveren adına hareket ediyorken ve çalışması sebebiyle iş kazası geçirirse burada İş Kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaktadır.

İş yeri kavramını genişçe düşünmek gerekmektedir. Örneğin; başka bir yerde çalışmak suretiyle işveren tarafından götürülürken kaza meydana gelirse dava hakkı doğmaktadır.

İşçi, gerçekleşen kazadan bedenen ve ruhen etkilenmiş olması gerekmektedir. Belirli oranda iş gücü kaybı da olmalıdır.

İŞ KAZASI MEYDANA GELDİKTEN SONRA NE YAPMAK GEREKLİDİR?

İş kazası meydana geldikten sonra ilgili işverenin 3 iş günü içerisinde SGK ve İşkur’a kazayı ihbar etmesi gereklidir.

İş kazasının tespiti, kusuru incelemek noktasında asıl iş SGK’ya düşmektedir. SGK iş kazasının incelenmesini yapacak, iş kazası meydana gelip gelmediğinin tespitini yapacak, iş kazası mevcutsa kusuru değerlendirecektir.

SGK’ya başvurmadan dava açma yoluna gidilemiyor. Başvuru yapıldıktan sonra SGK’nın cevabı beklenmektedir. SGK iş kazası değil derse SGK ve işveren aleyhine İş Kazasının tespiti için dava açılabilir.

Mahkeme, Tespit Davası’nda iş kazasının varlığı yönünde karar verirse, ilk olarak uygulanacak prosedürler yeniden uygulanır.

İŞ KAZASINDAN DOLAYI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI KİMLER AÇABİLİR?

İş Kazası meydana geldikten sonra maddi ve manevi tazminat davasını ilk olarak işçi açabilir. İş gücü kaybı yüksek orandaysa bu durumdan acı, üzüntü duymuş kimseler de manevi tazminat talebiyle dava açabilirler. Bunlar; ana, baba, eş ve çocuklardır.

İŞ KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA YETKİ VE GÖREV

İş kazalarıyla nedeniyle açılan bu davalarda görev İş Mahkemeleri’ndedir.

Yetkili mahkeme ise işyerinin bulunduğu yer, iş yeri şubeyse genel merkezinin bulunduğu yer ve iş kazası başka bir yerde gerçekleştiyse iş kazasının gerçekleştiği yer olabilir.

İŞ KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI

İş kazalarının tespiti ve İş kazası nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında 10 yıllık zamanaşımı süresi mevcuttur. Bu süre kazanın meydana geldiği andan itibaren başlamaktadır.