Evlilik birliği içerisinde eşinden şüphelenen kişi, eşinin güven sarsıcı davranışlarda bulunup bulunmadığını anlayabilmek için ya da boşanma davası açma hazırlığında olan bir kişinin delil elde edebilmek amacıyla eşinin sosyal medya hesaplarına girdiği ve telefonundaki mesajlaşmaları ele geçirmeye çalıştığı uygulamada en çok karşılaşılan durumlardan biridir.

Genel olarak belirtmek gerekirse facebook, instagram, twitter gibi sosyal medya platformlarında diğer eşin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, eşini aldattığına ilişkin deliller var ise bunların boşanma davasında kullanılıp kullanılamayacağı delilin ne şekilde elde edildiğine bağlı kılınmıştır. İlgili delil hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiş ise; örneğin facebook şifresi kırılarak içeriğindeki mesajlar ve özel fotoğraflar ele geçirilmişse, bu şekilde delil elde edilmesi hukuka aykırı yolla olduğu için boşanma davasında delil olarak dayanılamayacaktır.

Taraflardan herhangi biri böyle bir delili yargılama sırasında dava dosyasına sunmuş dahi olsa mahkeme tarafından 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince hukuka aykırı yolla elde edilmiş olan delilin hükme esas alınmaması gerekmektedir.

Aynı şekilde casus programlar olarak adlandırılan telefon mesajlaşmalarını kaydeden, karşı tarafa gönderen programlar vasıtasıyla kişinin whatsapp kayıtları da ele geçirilmişse bu kayıtlarda hukuka aykırı yolla elde edilmiş olduğu için boşanma davasında hükme esas alınmamaktadır.

Herkese açık olarak yapılan paylaşımlar delil olarak kullanılabilir. Fakat özel yazışmalar kişi kendi isteğiyle bunları paylaşmadıkça hukuka uygun şekilde elde edilmiş olmayacağı için delil olarak kullanılamaz.

Gizlice girme ya da şifre kırarak girme gibi yollarla elde edilen yazışmalar hukuka aykırı şekilde elde edilmiş olur. Ancak eşler arasındaki yazışmalar delil olarak kullanılabilir. Kişinin sosyal medya üzerinden yaptığı özel yazışmaları özel hayatının bir parçası olduğu için facebook ve whatsap bu yazışmaları mahkemelerle paylaşmamaktadır.

Facebook paylaşımları ya da eşler arasındaki konuşmalar delil olarak kullanılacaksa mahkeme bunların doğruluğunun tespiti için bilirkişi incelemesi ister. Bilirkişinin takdiri paylaşımların gerçek olduğu ve iddia edilen kişi tarafından yapıldığı yönündeyse delil olarak kullanılabilir.

Hukuka aykırı olarak elde edilen deliller mahkemede kullanılamaz. Kişinin sosyal medya hesaplarının şifresini kırmak ve verilerini ele geçirmek de hukuka aykırı bir fiildir. Ayrıca duruma göre sosyal medya hesabının şifresini kırmak Türk Ceza Kanunu’na göre suç da teşkil edebilir. Bu sebeplerle boşanma davasında sosyal medya hesaplarının şifrelerini kırarak el edilen deliller geçerli kabul edilmez.

Yargıtay’da vermiş olduğu kararlarında hukuka aykırı yaratılan veya elde edilen delillerin boşanma davasında hükme esas alınamayacağını belirtmektedir